O nás

Sme súkromná školská jedáleň

Sídlime na ulici Farská 5 /bývalá priemyslová škola/ v Bánovciach nad Bebravou. Od začiatku roka 2019 prešli priestory kuchyne a jedálne mnohými zmenami. Boli opravené a zrekonštruované. Realizáciou prestavby vznikla školská jedáleň, ktorá zodpovedá všetkým technickým a hygienickým podmienkam.

Od začiatku školského roka 2019/2020 budeme poskytovať stravu:
  • deťom navštevujúcim materskú školu vo veku od 2 do 6 rokov
  • žiakom vo veku od 11 do 15 rokov
  • žiakom vo veku od 15 do 19 rokov
  • pedagogickým a nepedagogickým zamestnancom
Školské stravovanie má svoje špecifiká a strava sa v školskej jedálni pripravuje na základe:
  • materiálno spotrebných noriem pre školské stravovanie
  • zásad správnej výživy
  • odporúčaných výživových dávok
  • finančného limitu

Výhodou školskej stravy je plnohodnotný teplý pokrm - obed v primeranom čase a prepracovaný jedálny lístok. Okrem toho, školské obedy sú plánované, jedlá sú pestro obmieňané a musia spĺňať prísne hygienické normy.

Našim hlavným cieľom je, aby strava pre deti, žiakov a študentov, bola pestrá, vyvážená a chutila domovom. Do jedálneho lístka zaradíme receptúry charakteristické pre príslušnú územnú oblasť Bánoviec nad Bebravou.

Svojim stravníkom ponúkame možnosť výberu z dvoch hlavných jedál. Samozrejmosťou je pitný režim počas celého školského roka.

Catering, malé oslavy a svadby


Ponúkame Vám komplexné služby z oblasti cateringu na každú príležitosť.

Či máte záujem o rodinné oslavy, bankety, firemné akcie, prípadne o svadbu, pripravíme pre Vás jedlá podľa výberu, ktoré sú výhradne zo surovím od lokálnych dodávateľov s garanciou dodržiavania prísnych hygienických noriem.

Rozvoz jedál


Naša spoločnosť plánuje v blízkej budúcnosti poskytovať službu rozvozu jedál.

Uvedomujeme si, že rôzne dôvody Vám nedovoľujú prísť do našej jedálne a preto je našim zámerom uľahčiť Vám túto situáciu a spríjemniť Vám deň.

Workshopy varenia


Radi varíte alebo pečiete? My tiež!

Či už sa chcete naučiť variť, piecť alebo rozšíriť svoje obzory, prípadne veľmi radi sa podelíte o svoje skúsenosti s ostatnými, už teraz sa tešíme na stretnutie s vami.

Prihlásenie