Ostatní stravníci

Základné informácie

Nasledujúce informácie k stravovaniu v našej Súkromnej školskej jedálni sú určené pre:

 • ostatných stravníkov

Z dôvodu, že nie sme klasická reštaurácia, ale školská jedáleň, je možné objednávanie stravy len na základe čipu. Objednávanie touto formou je pohodlné a cena jednou z najlepších v meste.

Vzhľadom k zvyšovaniu spotrebných nákladov (zvyšovanie ceny energií, obalového materiálu a vstupných cien potravín) musíme pristúpiť k zvyšovaniu ceny za stravnú jednotku, ktorá pozostáva z polievky, hlavného jedla a dovozu.

Cena stravného

S účinnosťou od 1.1.2023 sa týmto mení cena obedového menu nasledovne:

Osobný odber Cena obeda
Stravníci, ktorí si odoberajú obed v školskej jedálni s vlastným obedárom 4,20 €
Stravníci, ktorí si odoberajú obed v školskej jedálni v menu boxe 4,50 €
Rovoz obedov Bánovce nad Bebravou Cena obeda
Stravníci s vlastným obedárom 4,50 €
Stravníci, ktorým sa obed balí do menu boxu 4,80 €

Prihlásenie a odhlásenie zo stravy

Prihlásenie a odhlásenie zo stravy je možné nasledujúcimi spôsobmi:
 • osobne u vedúcej Súkromnej školskej jedálne (na podpis)
 • v jedálni cez objednávkový terminál prostredníctvom čipovej karty
 • elektronicky na Strava.cz (prípadne mobilná verzia, číslo jedálne 90432)
 • cez mobilnú aplikáciu pre Android a iOS
Nezabudnite, že:
 • stravník je povinný odčipovať výdaj obeda čípom, ktorý mu bol zapožičaný v školskej jedálni
 • odhlásenie alebo opätovné prihlásenie na nasledujúci deň je povolené maximálne do 14:00 hod.
 • za neodobratú a včas neodhlásenú stravu sa vecná ani finančná náhrada neposkytuje a odráta sa z finančnej zábezpeky
 • odobratie stravy do obedára je možné v prvý deň choroby, ostatné dni je povinné stravu odhlásiť

Čipová karta

Kde môže stravník, ktorý má záujem odoberať stravu z našej Súkromnej školskej jedálne na Farskej 5, požiadať o vydanie čipovej karty?

 • u vedúcej Súkromnej školskej jedálne (cena čipovej karty je 5 €)

Pokyny k platbe

Platba za stravné sa uhrádza mesačne vopred do 15. dňa v mesiaci na účet:
 • IBAN: SK76 1100 0000 0029 4607 1108
Úhradu je možné vykonať nasledovnými spôsobmi:
 • V hotovosti, osobne u vedúcej Súkromnej školskej jedálne
 • Vkladom na účet. Variabilný symbol Vám oznámi vedúca pri zakúpení čipovej karty.
 • Trvalým príkazom z Vášho účtu. Variabilný symbol Vám oznámi vedúca pri zakúpení čipovej karty.

Vaše číslo účtu, slúži zároveň na vrátenie preplatkov za stravu. V prípade, že počas školského roka zmeníte číslo účtu, je potrebné, aby ste nám to oznámili písomne.

Strava sa prihlasuje až na základe úhrady stravného.

Vyúčtovanie preplatkov

Preplatky za odhlásené obedy sa vyúčtujú k 30.06. a vrátia do 31.07. v príslušnom kalendárnom roku. Preplatok nad 25 € sa automaticky vráti na číslo účtu, ktoré uviedol stravník na záväznú prihlášku na stravovanie.

Ak stravník nepožiada o vrátenie preplatku písomne a ani neposkytol číslo účtu, na ktorý mu má byť preplatok vrátený, či iným spôsobom nespolupracoval vo veci vrátenia preplatku, školská jedáleň bude postupovať podľa ustanovenia § 107 Občianského zákonníka, podľa ktorého sa právo na vydanie plnenia vrátenia preplatku premlčí za tri roky. Po uplynutí trojročnej premlčacej doby môže školská jedáleň tieto preplatky stravného použiť na prevádzkové účely školskej jedálne.

O vrátenie preplatku do 25 € treba doniesť žiadosť o vrátenie preplatkov.

Žiadosť o vrátenie preplatku

Alergény v jedlách

Na základe výnosu Ministerstva pôdohospodárstva a Ministerstva zdravotníctva SR č. 1187/2004-100 o označovaní potravín v znení výnosu č. 1761/2005-100 a výnosu č. 3069/2005-100 je povinnosťou školských jedálni informovať rodičov o obsahu alergénov v potravinách.

V jedálnom lístku sú alergény označené číslom pri príslušnom jedle.
 1. Obilniny obsahujúce lepok (pšenica, raž, jačmeň, ovos, špalda...) a výrobky z nich
 2. Kôrovce a výrobky z nich
 3. Vajcia a výrobky z nich
 4. Ryby a výrobky z nich
 5. Arašidy a výrobky z nich
 6. Sójové zrná a výrobky z nich
 7. Mlieko a výrobky z neho
 8. Orechy a výrobky z nich
 9. Zeler a výrobky z neho
 10. Horčica a výrobky z nej
 11. Sezamové semená a výrobky z nich
 12. Oxid siričitý a siričitany (v koncentrácii viac ako 10mg/l)
 13. Vlčí bôb a výrobky z neho
 14. Mäkkýše a výrobky z nich
Všetky látky alebo výrobky spôsobujúce alergie sú uvedené na jedálnom lístku v zátvorke za názvom pokrmu.
Prihlásenie