ZMENA CIEN OD 1.1.2023. VENUJTE POZORNOSŤ 3 SPRÁVAM UVEREJNENÝM NIŽŠIE
INFORMÁCIA 22.12.2022

Oznam pre stravníkov


Milí rodičia. Nakoľko sa s účinnosťou od 01.01.2023 menia finančné pásma pre školské stravovanie, chceme Vás týmto informovať o zmene ceny za stravnú jednotku, a to nasledovne:

2,25 € (sadzba za 1 obed) – študenti od 11 do 15 rokov
2,45 € (sadzba za 1 obed) – študenti od 15 do 19 rokov

Prosíme Vás taktiež o zmenu nastavenia trvalých príkazov nasledovne:

45 € (mesačne) – študenti od 11 do 15 rokov
49 € (mesačne) – študenti od 15 do 19 rokov

Číslo účtu na úhradu stravného (ostáva nezmenené) SK76 1100 0000 0029 4607 1108

INFORMÁCIA 22.12.2022

Oznam pre pedagogických pracovníkov


Vzhľadom na neustále sa zvyšujúce ceny potravín a energií s účinnosťou od 01.01.2023 pristupujeme k zvýšeniu cien obedového menu pre pedagogických pracovníkov, a to nasledovne:

4,50 € – obedové menu s dovozom
4,20 € – obedové menu pri stravovaní v jedálni

INFORMÁCIA 22.12.2022

Oznam pre ostatných stravníkov


Vzhľadom na neustále sa zvyšujúce ceny potravín a energií s účinnosťou od 01.01.2023 pristupujeme k zvýšeniu cien obedového menu, a to nasledovne:

4,50 € – rozvoz obedového menu s vlastným obedárom
4,80 € – rozvoz obedového menu v menu boxe
4,20 € – osobný odber obedového menu s vlastným obedárom
4,50 € – osobný odber v menu boxe
0,60 € – cena polievky

Veríme, že aj napriek vzniknutej situácií zostanete našími vernými stravníkmi a všetkým Vám želáme v novom roku hlavne veľa zdravia, spokojnosti a rodinnej pohody.

INFORMÁCIA 04.07.2022

Oznam pre stravníkov


Milí naši stravníci. Vzhľadom k neustále sa zvyšujúcim cenám potravín a energií musíme pristúpiť aj my k zvyšovaniu ceny za obedové menu a to nasledovne:

4,50 € – obedové menu v jednorazovom obale - rozvoz
4,20 € – obedové menu s vlastným obedárom - rozvoz
4,00 € – obedové menu bez polievky v jednorazovom obale - rozvoz
0,50 € – polievka
3,80 € – obedové menu – osobný odber

Dúfame, že aj naďalej budete verní nášmu kolektívu, ktorí neprestane pre Vás pripravovať jedlo s láskou a pokorou.

INFORMÁCIA 05.01.2022

Oznam pre stravníkov


Pozor, zmena ceny režijných nákladov. Oboznámte sa s novými sadzbami pre žiakov, zamestnancov a ostatných stravníkov. K uvedeným zmenám musíme pristúpiť vzhľadom k neustále sa zvyšujúcich cien energií, potravín a spotrebného materiálu. Ďakujeme za pochopenie a veríme, že i naďalej budú študenti radi navštevovať našu školskú jedáleň.

INFORMÁCIA 19.03.2021

Oznam pre stravníkov


Študenti Gymnázia Janka Jesenského v Bánovciach nad Bebravou, ktorí nastupujú v pondelok 22.03.2021 na prezenčné vzdelávanie a majú záujem o stravu, nech sa prihlásia cez aplikáciu Strava.cz do nedele 21.03.2021 do 12:00 hod.

INFORMÁCIA 12.10.2020

Oznam pre stravníkov


Nakoľko krízový štáb Slovenskej republiky rozhodol o zavretí stredných škôl a študenti prechádzajú na online výučbu, oznamujeme Vám týmto, že s účinnosťou od 12.10.2020 bude naša Súkromná školská jedáleň poskytovať stravu výhradne študentom vo veku 11-14 rokov, dôchodcom a cudzím stravníkom.

Starší študenti vo veku 15-19 rokov, ktorí si od dnešného dňa, t.j. 12.10.2020 neodhlásia už prihlásené obedy, hradia ich v plnej výške.

Preto Vás upozorňujeme, aby ste si ustrážili, že obedy počas doby, kedy bude škola zatvorená, budú odhlásené.

INFORMÁCIA 30.08.2020
Milí študenti,

súkromná školská jedáleň Nedax Vám od 2.9.2020 bude aj naďalej poskytovať stravu počas celého školského roka 2020/2021. Preto vás žiadame, aby Váš zákonný zástupca nastavil trvalý príkaz na úhradu stravného. Výška stravného zostáva nezmenená, a to nasledovne:

Študenti od 11 do 15 r.: 1,45 € (sadzba za 1 obed)
Študenti od 15 do 19 r.: 1,56 € (sadzba za 1 obed)

Číslo účtu na úhradu stravného: SK76 1100 0000 0029 4607 1108
Variabilný symbol: číslo čipu

Výšku stravného vypočítate ako: sadzba za 1 obed x počet pracovných dní za príslušný mesiac.

Nový stravníci si môžu prihlášku spolu s čipom na stravovanie prísť osobne prevziať do budovy Súkromnej školskej jedálne Nedax na ulici Farská 5, 957 01 Bánovce nad Bebravou alebo pri zahájení školského roka 2020/2021 v priestoroch Gymnázia Janka Jesenského.

Stravníci, ktorým vznikol preplatok na stravnom za školský rok 2019/2020, budú o jeho výške informovaní triednym učiteľom na začiatku školského roka 2020/2021. Tento preplatok bude ďalej slúžiť ako preddavok na stravné až do jeho vyčerpania.

COVID-19 - Základné prevádzkové podmienky stredných škôl po dobu trvania pandémie


Cieľom dokumentu je stanoviť základné prevádzkové podmienky stredných škôl po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19 a pre potreby dodržiavania protiepidemických opatrení a odporúčaní. Upravuje iba tie základné prevádzkové podmienky, ktoré sa líšia (či sú upravené nad rámec) od štandardných podmienok vyplývajúcich zo školských, hygienických, pracovnoprávnych a ďalších predpisov. Dokumenty boli aktualizované dňa 26. augusta 2020.

Jedálny

lístok

Zmena jedálneho lístka je vyhradená. Pri príprave našich jedál nepoužívame geneticky modifikované potraviny. Obedy do obedárov je možné prevziať v neprítomnosti žiakov a čase 11:00 – 12:05 hod. a 12:35 – 13:30 hod.

Za nevyzdvihnutý obed sa finančná náhrada neposkytuje.Kontaktný formulár


    Prihlásenie