INFORMÁCIA 19.03.2021

Oznam pre stravníkov


Študenti Gymnázia Janka Jesenského v Bánovciach nad Bebravou, ktorí nastupujú v pondelok 22.03.2021 na prezenčné vzdelávanie a majú záujem o stravu, nech sa prihlásia cez aplikáciu Strava.cz do nedele 21.03.2021 do 12:00 hod.

INFORMÁCIA 12.10.2020

Oznam pre stravníkov


Nakoľko krízový štáb Slovenskej republiky rozhodol o zavretí stredných škôl a študenti prechádzajú na online výučbu, oznamujeme Vám týmto, že s účinnosťou od 12.10.2020 bude naša Súkromná školská jedáleň poskytovať stravu výhradne študentom vo veku 11-14 rokov, dôchodcom a cudzím stravníkom.

Starší študenti vo veku 15-19 rokov, ktorí si od dnešného dňa, t.j. 12.10.2020 neodhlásia už prihlásené obedy, hradia ich v plnej výške.

Preto Vás upozorňujeme, aby ste si ustrážili, že obedy počas doby, kedy bude škola zatvorená, budú odhlásené.

INFORMÁCIA 30.08.2020
Milí študenti,

súkromná školská jedáleň Nedax Vám od 2.9.2020 bude aj naďalej poskytovať stravu počas celého školského roka 2020/2021. Preto vás žiadame, aby Váš zákonný zástupca nastavil trvalý príkaz na úhradu stravného. Výška stravného zostáva nezmenená, a to nasledovne:

Študenti od 11 do 15 r.: 1,45 € (sadzba za 1 obed)
Študenti od 15 do 19 r.: 1,56 € (sadzba za 1 obed)

Číslo účtu na úhradu stravného: SK76 1100 0000 0029 4607 1108
Variabilný symbol: číslo čipu

Výšku stravného vypočítate ako: sadzba za 1 obed x počet pracovných dní za príslušný mesiac.

Nový stravníci si môžu prihlášku spolu s čipom na stravovanie prísť osobne prevziať do budovy Súkromnej školskej jedálne Nedax na ulici Farská 5, 957 01 Bánovce nad Bebravou alebo pri zahájení školského roka 2020/2021 v priestoroch Gymnázia Janka Jesenského.

Stravníci, ktorým vznikol preplatok na stravnom za školský rok 2019/2020, budú o jeho výške informovaní triednym učiteľom na začiatku školského roka 2020/2021. Tento preplatok bude ďalej slúžiť ako preddavok na stravné až do jeho vyčerpania.

COVID-19 - Základné prevádzkové podmienky stredných škôl po dobu trvania pandémie


Cieľom dokumentu je stanoviť základné prevádzkové podmienky stredných škôl po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19 a pre potreby dodržiavania protiepidemických opatrení a odporúčaní. Upravuje iba tie základné prevádzkové podmienky, ktoré sa líšia (či sú upravené nad rámec) od štandardných podmienok vyplývajúcich zo školských, hygienických, pracovnoprávnych a ďalších predpisov. Dokumenty boli aktualizované dňa 26. augusta 2020.

Jedálny

lístok

Zmena jedálneho lístka je vyhradená. Pri príprave našich jedál nepoužívame geneticky modifikované potraviny. Obedy do obedárov je možné prevziať v neprítomnosti žiakov a čase 11:00 – 12:05 hod. a 12:35 – 13:30 hod.

Za nevyzdvihnutý obed sa finančná náhrada neposkytuje.Kontaktný formulár


    Prihlásenie